Chính sách bảo mật

Chính Sách Bảo Mật của Tin Thể Thao Việt

Ngày hiệu lực: 28 tháng 8, 2023

 1. Mở Đầu: Tin Thể Thao Việt tôn trọng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách này giải thích việc thu thập, xử lý và bảo vệ thông tin cá nhân khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
 2. Thông Tin Thu Thập:
  • Thông tin bạn cung cấp: như tên, địa chỉ email khi đăng ký hoặc gửi phản hồi.
  • Thông tin tự động thu thập: IP, trình duyệt, hệ điều hành, thời gian truy cập.
 3. Mục Đích Sử Dụng:
  • Cải thiện dịch vụ, phân tích người dùng.
  • Gửi thông báo, khuyến mãi, tin tức.
  • Xử lý yêu cầu và phản hồi của người dùng.
 4. Bảo Vệ Thông Tin:
  • Các biện pháp bảo mật vật lý, điện tử và quy trình.
  • Không bán hoặc chia sẻ thông tin cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý.
 5. Cookies:
  • Sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm và thu thập dữ liệu thống kê truy cập.
 6. Quyền Của Bạn:
  • Truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân.
  • Từ chối việc sử dụng thông tin cho mục đích tiếp thị.
 7. Thay Đổi Chính Sách:
  • Bất kỳ thay đổi nào sẽ được cập nhật trên website của chúng tôi.
 8. Liên Hệ:
  • Mọi thắc mắc về chính sách bảo mật, vui lòng gửi email đến: [[email protected]].

Lưu ý: Đây chỉ là chính sách bảo mật mẫu và nên được chỉnh sửa phù hợp với yêu cầu và hoạt động cụ thể của trang Tin Thể Thao Việt.